Okresné majstrovstvá Stropkova v šachu mládeže, ktoré v spolupráci so šachovým klubom usporiadalo ABC CVČ Stropkov, začali sériu turnajov prvým kolom. Hralo sa v MsKS Stropkov z dôvodu vežkého počtu prihlásených. Nakoniec sa prezentovalo 48 mladých šachistov, ktorí odohrali sedem kôl v časovom limite 2x15 minút. V súbojoch na 64 políčkach si najlepšie počínal Eduard Paňko,  ktorý zvíazil zo ziskom 6 bodov.

 

V súaži 4-členných družstiev si prvenstvo pripísali žiaci CZŠ sv. Juraja Svidník a v kategórii dievčat si prvenstvo pripísala Viktória Putoráková (ZŠ Konštantínová). 

 

Turnaj stredných škôl sa neuskutočnil, pretože sa prezentoval iba jeden záujemca.

 

Najlepší hráči v jednotlivých kategóriách boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

 

Družstvá:

1. CZŠ sv. Juraja Svidník                      19,5 b   (Mikitka,Kurilec, Mikitková, Daňo)                              

2. CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov          16,5 b.  (Paňko, Baran, Ivančo, Volčkov)

3. ZŠ 8. Mája Svidník                             16,0 b.  (Sakalík, Popovec A., Popovec P.)                         

 

Starší žiaci:

1. Samuel Sakalík                                 6,0 b.    (8.mája Svidník)

2. Adrián Mikitka                                   6,0 b.    (CZŠ sv. Juraja Svidník)

3. Pavol Popovec                                    5,0 b.    (8.mája Svidník)

 

Mladší žiaci do 11 rokov

1. Eduard Paňko                                   5,0 b.    (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

2. Nikolas Mikitka                                  4,0 b.    (CZŠ sv. Juraja Svidník)

3. Dominik Ivančo                                  4,0 b.    (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

 

Žiačky

1. Viktória Putoráková                         5,5 b.    (ZŠ Konštantínová)

2. Miriam Mikitková                               4,5 b.    (CZŠ sv. Juraja Svidník)

3. Jenifer Jamborová                               3,0 b.    (ZŠsMŠ Havaj)

 

Body do OM

 

Základné školy - družstvá:

Poradie

Škola

Zostava

Body

Body do OM

1 CZŠ sv. Juraja Svidník "A" A. Mikitka, Mikitková, Daňo R., Kurilec 19,5 1
2 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "A" Paňko, Baran, Ivančo, Volčková 16,5 3
3 8. mája Svidník "A" Sakalík, A. Popovec  P. Popovec, 16,0 5
4 ZŠsMŠ Havaj Duhaň, Jacečko, Timko, Jamborová 16,0 6
5 ZŠ Mlynská  Stropkov "A" Kasarda, Litecký, Gonos 13,5 7
6 CZŠ sv. Juraja Svidník "B" N. Mikitka, Gula, M. Daňo 11,5 8
7 ZŠ Karpatská K. Kurek, D.Kurej, Hvizd 11,0 9
8 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "B" Humeník, T. Križanovský, Kandalík, Kiklicová 11,0 10
9 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "C" Bešnyi, Topor, R.Križanovský, Berezná 09,5 11
10 8. mája Svidník "A" Kovaž, Tomko 06,5 12
11 ZŠ Mlynská  Stropkov "B" Baško, Hricko 05,5 13
12 ZŠsMŠ Bukovce Babinský, Fižak, Choma 05,0 14
13 ZŠ Komenského Svidník Ducarová, Ovšaníková 04,0 15
14 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "D" Uhrín, Gombárová 04,0 16

 

Žiačky:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Viktória Putoráková ZŠ Konštantínová Stropkov 5,5 1
2 Miriam Mikitková CZŠ sv. Juraja Svidník 4,5 3
3 Jenifer Jamborová ZŠsMŠ Havaj 3,0 5
4 Patrícia Ducárová ZŠ Komenského Svidník 2,5 6
5 Miroslava Jurčišinová ZŠsMŠ Havaj 2,5 7
6 Laura Volčková CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,5 8
7 Nikola Ovšaníková ZŠ Komenského Svidník 1,5 9
8 Alica Kiklicová CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 1,5 10
9 Simona Berezná CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 1,5 11
10 Viktória Gombárová CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 1,5 12

 

Žiaci 1997 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Samuel Sakalík 8. mája Svidník 6,0 1
2 Adrián Mikitka CZŠ sv. Juraja Svidník 6,0 3
3 Pavol Popovec 8. mája Svidník 5,0 5
4 Adam Popovec 8. mája Svidník 5,0 6
5 Daniel Kurilec CZŠ sv. Juraja Svidník 5,0 7
6 Michal Kasarda ZŠ Mlynská Stropkov 5,0 8
7 Michal Zdravecký Spojená škola Svidník 4,5 9
8 Dušan Jacečko ZŠsMŠ Havaj 4,5 10
9 Peter Duhaň ZŠsMŠ Havaj 4,5 11
10 Maroš Litecký ZŠ Mlynská Stropkov 4,5 12
11 Rastislav Daňo CZŠ sv. Juraja Svidník 4,0 13
12 Kevin Kurej ZŠ Karpatská Svidník 4,0 14
13 Šimon Timko ZŠsMŠ Havaj 4,0 15
14 Dávid Kovaž 8. mája Svidník 4,0 16
15 Samuel Baran CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 4,0 17
16 Ján Gonos ZŠ Mlynská Stropkov 4,0 18
17 Michal Gula CZŠ sv. Juraja Svidník 4,0 19
18 Dávid Kurej ZŠ Karpatská Svidník 3,5 20
19 Stanislav Humeník CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,5 21
20 Matúš Štapinský CZŠ sv. Juraja Svidník 3,0 22
21 Richard Baško ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 23
22 Filip Kandalík CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 24
23 Richard Bešenyi CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 25
24 TomᚠTomko 8. mája Svidník 2,5 26
25 Julián Hricko ZŠ Mlynská Stropkov 2,5 27
26 Radovan Križanovský CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,5 28
27 Róbert Uhrín CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,5 29

 

Žiaci 2002 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Eduard Paňko CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 6,0 1
2 Nikolas Mikitka CZŠ sv. Juraja Svidník 4,0 3
3 Dominik Ivančo CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 4,0 5
4 Marko Daňo CZŠ sv. Juraja Svidník 3,5 6
5 TomᚠHvizd ZŠ Karpatská Svidník 3,5 7
6 TomᚠKrižanovský CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 8
7 TadeᚠTopor CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,5 9
8 Oliver Babinský ZŠsMŠ Bukovce 2,0 10
9 Kristián Fižak ZŠsMŠ Bukovce 2,0 11
10 Adrián Choma ZŠsMŠ Bukovce 1,0 12
11 Adam Hančák ZŠsMŠ Bukovce 1,0 13