Okresné majstrovstvá Stropkova v šachu mládeže, ktoré v spolupráci so šachovým klubom usporiadalo ABC CVČ Stropkov, pokračovali už 4.kolom.

Prezentovalo sa  45 mladých šachistov, ktorí odohrali sedem kôl v časovom limite 2x15 minút. Absolútne víťazstvo si vybojoval Matúš Kotora,

ktorý získal plný počet bodov. Potešila aj účasť až piatich žiakov do 8 rokov.

 

V súťaži 4-členných družstiev si prvenstvo pripísali žiaci OGY Stropkov a v kategórii dievčat si prvenstvo vybojovala Viktória Putoráková (ZŠ Konštantínová). 

Opäť pekný výsledkok dosiahol najmladší účastník - 6 ročný Samuel Chovan z Bardejova, ktorý získal 4 body.

 

Najlepší hráči v jednotlivých kategóriách boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

 

Družstvá:
1. OGY Stropkov                                      19,5 b (Kotora, I.Drotárová, A.Drotárová, Bujdoš)                              

2. 8. mája Svidník                                    17,5 b. (Sakalík, P.Popovec, A.Popovec, Ducárová)
3. CZŠ sv. Juraja  Svidník                      17,0 b.  (Mikitka, Mikitková, Daňo, Kurilec)                         

Starší žiaci:
1. Matúš Kotora                                       7,0 b. (OGY Stropkov)

2. Radoslav Paňko                                  6,0 b.  (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

3. Adrián Mikitka                                     5,0 b.  (CZŠ sv. Juraja Svidník)

Mladší žiaci do 11 rokov
1. Eduard Paňko                                     5,0 b.  (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

2. Samuel Priščák                                   4,5 b.  (ZŠ Komenského Bardejov)

3. Samuel Chovan                                   4,0 b.  (KK Bosco Bardejov)


Žiačky
1. Viktória Putoráková                   
        5,5 b. (ZŠ Konštantínová)

2. Iveta Drotárová                                    5,0 b. (OGY Stropkov)

3. Andrea Drotárová                               4,5 b. (OGY Stropkov)
 

Body do OM

 

Základné školy - družstvá:

Poradie

Škola

Zostava

Body

Body do OM

1 OGY Stropkov Kotora, I. Drotárová, A.Drotárová, A. Bujdoš 19,5 1
2 8. mája Svidník "A" Sakalík, P. Popovec, A. Popovec  Ducárová, 17,5 3
3 CZŠ sv. Juraja Svidník "A" Mikitka, Mikitková, Daňo R., Kurilec 17,0 5
4 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "A" Paňko R., Paňko E., R.Križanovský, Volčková 16,5 6
5 ZŠsMŠ Havaj Grundzová, Duhaň, Jacečko, Timko 15,5 7
6 ZŠsMŠ Bukovce Dziak, Homza, Suváková, Hančak 12,0 8
7 ZŠ Mlynská  Stropkov "A" Litecký, Hricková, J.Gonos, Šmajdová 10,0 9
8 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "B" Berežný, Ivančo, T.Križanovský, 7,5 10
9 8. mája Svidník "B" Bujdoš, Kovaľ 6,5 11
10 CZŠ sv. Juraja Svidník "B" Gula, Daňo M. 6,0 12
13 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "C" F. Sasarák, J. Sasarák, Topor 4,0 13

 

Žiačky:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Viktória Putoráková ZŠ Konštantínová Stropkov 5,5 1
2 Iveta Drotárová OGY Stropkov 5,0 3
3 Andrea Drotárová OGY Stropkov 4,5 5
4 Petra Grundzová ZŠ Havaj 4,5 6
5 Patrícia Ducárová 8.mája Svidník 4,0 7
6 Miriam Mikitková CZŠ sv. Juraja Svidník 3,5 8
7 Michaela Suváková ZŠsMŠ Bukovce 3,5 9
8 Simona Hricková ZŠ Mlynská Stropkov 2,5 10
9 Viktória Šmajdová ZŠ Mlynská Stropkov 2,0 11
10 Laura Volčková CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,0 12
11 Laura Vargová ZŠ Mlynská Stropkov 2,0 13

 

Žiaci 1996 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Matúš Kotora OGY Stropkov 7,0 1
2 Radoslav Paňko CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 6,0 3
3 Adrián Mikitka CZŠ sv. Juraja Svidník 5,0 5
4 Samuel Sakalík 8. mája Svidník 5,0 6
5 Matej Mikuš Spojená škola Svidník 4,5 7
6 Rastislav Daňo CZŠ sv. Juraja Svidník 4,5 8
7 Pavol Popovec 8. mája Svidník 4,5 9
8 Peter Duhaň ZŠsMŠ Havaj 4,0 10
9 Adam Popovec 8. mája Svidník 4,0 11
10 Dávid Kovaľ 8. mája Svidník 4,0 12
11 Daniel Kurilec CZŠ sv. Juraja Svidník 4,0 13
12 Dušan Jacečko ZŠsMŠ Havaj 4,0 14
13 Samuel Hančak ZŠsMŠ Bukovce 3,5 15
14 Šimon Timko ZŠsMŠ Havaj 3,0 16
15 Michal Gula CZŠ sv. Juraja Svidník 3,0 17
16 Adam Bujdoš OGY Stropkov 3,0 18
17 Norbert Čabala OGY Stropkov 3,0 19
18 Dávid Dziak ZŠsMŠ Bukovce 1,5 20

 

Žiaci 2001 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Eduard Paňko CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 5,0 1
2 Samuel Priščák ZŠ Komenského Bardejov 4,5 3
3 Samuel Chovan CVČ Bardejov 4,0 5
4 Rastislav Homza ZŠsMŠ Bukovce 3,5 6
5 Radovan Križanovský CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,5 7
6 Tomáš Berežný CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 8
7 Dominik Ivančo CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 9
8 Marko Daňo CZŠ sv. Juraja Svidník 3,0 10
9 Maroš Litecký ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 11
10 Thomas Bujdoš 8. mája Svidník 2,5 12
11 Ján Gonos ZŠ Mlynská Stropkov 2,5 13
12 Tomáš Križanovský CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,5 14
13 Filip Sasarák CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,5 15
14 Jozef Sasarák CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 1,0 16
15 Tadeáš Topor CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 0,5 17
16 Marcel Perát CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 0,5 18