Seriál okresných majstrovstiev Stropkova v šachu mládeže, ktoré v spolupráci so šachovým klubom usporiadalo ABC CVČ Stropkov sa ukončil 6.kolom.

Prezentovalo sa 68 mladých šachistov, ktorí odohrali sedem kôl v časovom limite 2x15 minút. Absolútne víazstvo si opä vybojoval Radoslav Paňko

so ziskom 6,5 bodu pred Matúšom Kotorom a Samuelom Sakalíkom - obaja 6,0 bodov.

 

V súaži 4-členných družstiev si prvenstvo pripísali žiaci OGY Stropkov a v kategórii dievčat si prvenstvo vybojovala Viktória Putoráková (ZŠ Konštantínová). 

V záverečnom vyhodnotení boli najlepší hráči v jednotlivých kategóriách (3 najepšie výsledky z celej série turnajov) odmenení diplomami a vecnými cenami.

 

Družstvá:
1. OGY Stropkov                                      20,0 b.  (Kotora, I.Drotárová, A.Drotárová, Čabala)

2. CZŠ sv. Juraja  Svidník                       20,0 b.  (Mikitka, Mikitková, Daňo, Kurilec)        
3. CZŠ sv.Petra a Pavla Stropkov        19,5 b.   (R.Paňko, E.Paňko, Ivančo, Volčková)       

Starší žiaci:
1. Radoslav Paňko           
                      6,5 b.  (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

2. Matúš Kotora                                       5,5 b  (8.mája Svidník)

3. Samuel Sakalík                                   6,0 b.  (8.mája Svidník)

Mladší žiaci do 11 rokov
1. Eduard Paňko                                      5,5 b.  (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

2. Samuel Priščák                                   5,0 b.  (ZŠ Komenského Bardejov)

3. Dominik Ivančo                                    4,0 b.  (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)


Žiačky
1. Viktória Putoráková                   
        5,5 b. (ZŠ Konštantínová)

2. Iveta Drotárová                                    5,0 b. (ZŠsMŠ Bukovce)

3. Miriam Mikitková                                 4,5 b. (CZŠ sv. Juraja  Svidník)
 

Body do OM

 

Základné školy - družstvá:

Poradie

Škola

Zostava

Body

Body do OM

1 OGY Stropkov Kotora, A. Drotárová, I.Drotárová, Čabala 20,0 1
2 CZŠ sv. Juraja Svidník "A" Mikitka, Mikitková, Daňo R., Kurilec 20,0 3
3 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "A" Paňko R., Paňko E., Ivančo, Volčková 19,0 5
4 ZŠ Mlynská  Stropkov "A" Liška, Sakara, Biž, Hricková, 16,5 6
5 ZŠ Mlynská  Stropkov "B" Krehlík, Šujeta, Kasarda, Litecká 15,0 7
6 8. mája Svidník "A" Sakalík, A. Popovec  Kovaž, 14,0 8
7 ZŠsMŠ Havaj Grundzová, Duhaň, Jacečko, Timko 14,0 9
8 ZŠ Kolbovce Kasarda, Dovičák, Hudáková, Konárová 14,0 10
9 Spojená škola Svidník Zdravecký, Mikuš, Frandoferová 12,5 11
10 ZŠ Komenského Svidník Janošík, Kozák, Ducarová, J. Mikitka 12,0 12
11 ZŠ Mlynská  Stropkov "C" Skysžak, Gonos, Vargová, Šmajdová 11,5 13
12 ZŠsMŠ Bukovce Homza, Suváková, Hančak, Greško 9,5 14
13 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "B" T.Križanovský, Maaš, Baran, Berezna 9,5 15
14 OGY Stropkov "B" Bujdoš, Adam 8,0 16
15 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "C" F. Sasarák, Križanovský, Perát 7,0 17
16 8. mája Svidník "B" Tomko, Bujdoš, P. Popovec 5,5 18
17 CZŠ sv. Juraja Svidník "B" Štapinský, Daňo M. 5,0 19

 

Žiačky:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Viktória Putoráková ZŠ Konštantínová Stropkov 5,5 1
2 Iveta Drotárová OGY Stropkov 5,0 3
3 Miriam Mikitková CZŠ sv. Juraja Svidník 4,5 5
4 Andrea Drotárová OGY Stropkov 4,0 6
5 Petra Grundzová ZŠ Havaj 4,0 7
6 Michaela Suváková ZŠsMŠ Bukovce 3,5 8
7 Simona Hricková ZŠ Mlynská Stropkov 3,5 9
8 Natália Frandoferová Spojená škola Svidník 3,5 10
9 Laura Volčková CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 11
10 Bibána Litecká ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 12
11 Laura Vargová ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 13
12 Klaudia Konárová ZŠ Kolbovce 3,0 14
13 Denisa Hudáková ZŠ Kolbovce 3,0 15
14 Patrícia Ducárová ZŠ Komenského Svidník 2,0 16
15 Viktória Šmajdová ZŠ Mlynská Stropkov 2,0 17
16 Simona Berezná CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 0,5 18

 

Žiaci 1996 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Radoslav Paňko CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 6,5 1
2 Matúš Kotora OGY Stropkov 6,0 3
3 Samuel Sakalík 8. mája Svidník 6,0 5
4 Adrián Mikitka CZŠ sv. Juraja Svidník 5,5 6
5 Adam Popovec 8. mája Svidník 5,0 7
6 Daniel Kurilec CZŠ sv. Juraja Svidník 5,0 8
7 Michal Zdravecký Spojená škola Svidník 5,0 9
8 Norbert Čabala OGY Stropkov 5,0 10
9 Rastislav Daňo CZŠ sv. Juraja Svidník 5,0 11
10 Matúš Biž ZŠ Mlynská Stropkov 4,5 12
11 Ivo Liška ZŠ Mlynská Stropkov 4,5 13
12 Richard Sakara ZŠ Mlynská Stropkov 4,0 14
13 Milan Kasarda ZŠ Kolbovce 4,0 15
14 Matej Mikuš Spojená škola Svidník 4,0 16
15 Adam Krehlík ZŠ Mlynská Stropkov 4,0 17
16 Šimon Timko ZŠsMŠ Havaj 4,0 18
17 Martin Kozák ZŠ Komenského Svidník 4,0 19
18 Patrik Dovičák ZŠ Kolbovce 4,0 20
19 Adam Bujdoš OGY Stropkov 4,0 21
20 Šimon Gido OGY Stropkov 4,0 22
21 Michal Kasarda ZŠ Mlynská Stropkov 4,0 23
22 Daniel Skysžak ZŠ Mlynská Stropkov 3,5 24
23 Peter Duhaň ZŠsMŠ Havaj 3,0 25
24 Dávid Kovaž 8. mája Svidník 3,0 26
25 Matúš Štapinský CZŠ sv. Juraja Svidník 3,0 27
26 Samuel Maaš CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 28
27 Dušan Jacečko ZŠsMŠ Havaj 3,0 29
28 Pavol Popovec 8. mája Svidník 2,0 30
29 Jaroslav Mikitka ZŠ Komenského Svidník 2,0 31
30 Tibor Tyč ZŠ Komenského Svidník 1,5 32
31 Boris Cina ZŠsMŠ Bukovce 1,0 33
32 Denis Greško ZŠsMŠ Bukovce 1,0 34
33 TomᚠTomko 8. mája Svidník 1,0 35

 

Žiaci 2001 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Eduard Paňko CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 5,5 1
2 Samuel Priščák ZŠ Komenského Bardejov 5,0 3
3 Dominik Ivančo CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 4,0 5
4 Timotej Jánošík ZŠ Komenského Svidník 4,0 6
5 Patrik Šujeta ZŠ Mlynská Stropkov 4,0 7
6 Rastislav Homza ZŠsMŠ Bukovce 4,0 8
7 Dávid Kurej ZŠ Karpatská Svidník 3,0 9
8 Samuel Chovan CVČ Bardejov 3,0 10
9 Samuel Baran CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 11
10 Ján Gonos ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 12
11 TomᚠKrižanovský CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 13
12 Thomas Bujdoš 8. mája Svidník 2,5 14
13 Radovan Križanovský CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,5 15
14 Filip Sasarák CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,5 16
15 Marcel Perát CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,0 17
16 Marko Daňo CZŠ sv. Juraja Svidník 2,0 18
17 Jozef Sasarák CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,0 19
18 Richard Baško ZŠ Mlynská Stropkov 1,5 20
19 TadeᚠTopor CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 1,5 21