Predposledné kolo okresných majstrovstiev Stropkova v šachu mládeže, ktoré v spolupráci so šachovým klubom

usporiadalo ABC CVČ Stropkov sa uskutočnilo posledný aprílový deň. Do turnaja sa prezentovalo 60 detí.

Hralo sa v priestoroch ABC CVČ Stropkov na sedem kôl a každá partia v časovom limite 2x15 minút.

Na turnaj pricestovali aj dvaja hráči z Bardejova. Najlepšie sa darilo Eduardovi Paňkovi, ktorý stratil iba pol bodu

za remízu v poslednom kole so Samuelom Sakalíkom. Vežmi dobre si počínal osemročný Alexander Jenčopaža z Bardejova,

ktorý získal 5,5 bodu a skončil piaty v absolútnom poradí.

V súaži 4-členných družstiev prvenstvo vybojovali žiaci ZŠ 8. mája Svidník.

 

Najlepší hráči v jednotlivých kategóriách boli odmenení diplomami a sladkosami.

 

4-členné družstvá s povinnou účasou dievčaa:

1. ZŠ 8. mája  Svidník                          18,0 b.   (Sakalík, Popovec A., Popovec P.)                              

2. CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov       17,5 b.   (Paňko, Ivančo, Topor, Volčková)

3. CZŠ sv. Juraja Svidník                       17,5 b.   (Mikitka A., Mikitková, Mikitka N., Štapinský)                                                    

 

Starší žiaci:

1. Adam Popovec                                 6,0 b.    (ZŠ 8. mája Svidník)

2. Samuela Sakalík                                 6,0 b.    (ZŠ 8. mája Svidník)

3. Pavol Popovec                                    5,0 b.    (ZŠ 8. mája Svidník)

 

Mladší žiaci do 11 rokov

1. Eduard Paňko                                   6,5 b.    (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

2. Alexander Jenčopaža                          5,5 b.     (KK Boscko Bardejov)            

3. Alex Uhrín                                              5,0 b      (ZŠ Karpatská Svidník)    

 

Žiačky

1. Viktória Putoráková                         5,0 b.    (ZŠ Konštantínová)

2. Miriam Mikitková                                 5,5 b.    (CZŠ sv. Juraja Svidník)

3. Jenifer Jamborová                              3,5 b.    (ZŠ s MŠ Havaj)

 

Body do okresných majstrovstiev

 

Základné školy - družstvá:

Poradie

Škola

Zostava

Body

Body do OM

1 ZŠ 8. mája Svidník A.Popovec,P.Popovec,Sakalík 18,0 1
2 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "A" Paňko, Topor, Ivančo, Volčková 17,5 3
3 CZŠ sv. Juraja Svidník "A" A. Mikitka, Mikitková, N.Mikitka, Kurilec 17,5 5
4 ZŠ Mlynská  Stropkov "A" Krehlík,Liška,Kasarda,Vargová 16,5 6
5 ZŠ s MŠ Havaj "A" Duhaň, Tomčuk, Šanta, Jamborová 15,5 7
6 ZŠ Karpatská Kurej,Uhrín,Stardther 14,5 8
7 ZŠ s MŠ Bukovce "A" Homza,Hančák,Choma,Fižak 12,5 9
8 ZŠ s MŠ Havaj "B" Jurčišinová,Jacečko,Pavlík,Timko 11,5 10
9 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "B" Križanovský,F.Sasarák, J.Sasarák,Berezná 11,5 11
10 ZŠ Mlynská  Stropkov "B" Šmilňák, Biž,Skysžak, 9,5 12
11 Spojená škola Svidník Frandoferová,Haník 6,5 13
12 ZŠ s MŠ Bukovce "B" Fižak,Dziak,Vachaž 6,5 14
13 ZŠ Mlynská  Stropkov "C" Litecký,Baško 5,5 15
14 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "C" Perát,Semančik,Zolotár 5,0 16
15 CZŠ sv. Juraja Svidník "B" Seman, Drotárová 4,5 17
16 ZŠ s MŠ Bukovce "C" Babinský,Demjan 3,0 18

 

Žiačky:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Viktória Putoráková ZŠ Konštantínová Stropkov 5,0 1
2 Miriam Mikitková CZŠ sv. Juraja Svidník 5,0 3
3 Jenifer Jamborová ZŠ s MŠ Havaj 3,5 5
4 Vargová Laura ZŠ Mlynská  Stropkov 3,5 6
5 Frandoferová Natália Spojená škola Svidník 3,5 7
6 Patrícia Ducárová ZŠ Komenského Svidník 3,0 8
7 Volčková Laura CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 9
8 Simona Berezná CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,0 10
9 Natália Drotárová CZŠ sv. Juraja Svidník 2,0 11
10 Dominika Zajacová ZŠ s MŠ Bukovce 2,0 12
11 Miroslava Jurčišinová ZŠ s MŠ Havaj 1,5 13

 

Žiaci 1997 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Adam Popovec 8. mája Svidník 6,0 1
2 Samuel Sakalik 8. mája Svidník 6,0 3
3 Popovec Pavol 8. mája Svidník 6,0 5
4 Mikitka Adrián CZŠ sv. Juraja Svidník 5,0 6
5 Dávid Kurej ZŠ Karpatská Svidník 5,0 7
6 Homza Rastislav ZŠ s MŠ Bukovce 5,0 8
7 Adam Krehlík ZŠ Mlynská Stropkov 5,0 9
8 Stardther Patrik ZŠ Karpatská Svidník 4,5 10
9 Peter Duhaň ZŠsMŠ Havaj 4,0 11
10 Dávid Kovaž 8. mája Svidník 4,0 12
11 Šanta Branislav ZŠsMŠ Havaj 4,0 13
12 Branislav Tomčuk ZŠsMŠ Havaj 4,0 14
13 Ivo Liška ZŠ Mlynská Stropkov 4,0 15
14 Šimon Timko ZŠsMŠ Havaj 4,0 16
15 Kevin Kurej ZŠ Karpatská Svidník 4,0 17
16 Michal Kasarda ZŠ Mlynská Stropkov 4,0 18
17 Matúš Biž ZŠ Mlynská Stropkov 3,5 19
18 Matúš Štapinský CZŠ sv. Juraja Svidník 3,5 20
19 Marián Pavlík ZŠsMŠ Havaj 3,5 21
20 Daniel Skysžak ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 22
21 Šimon Šmilňák ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 23
22 Litecký Maroš ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 24
23 Jacečko Dušan ZŠsMŠ Havaj 2,5 25
24 Baško Richard ZŠ Mlynská Stropkov 2,5 26
25 Dávid Dziak ZŠ s MŠ Bukovce 2,0 27
26 Vladimír Drozd ZŠsMŠ Havaj 2,0 28
27 Vachaž Jakub ZŠ s MŠ Bukovce 2,0 29
28 Patrik Demjan ZŠ s MŠ Bukovce 1,5 30

 

Žiaci 2002 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Eduard Paňko CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 6,5 1
2 Jenčopaža Alexander KK Bosco Bardejov 5,5 3
3 Uhrín Alex ZŠ Karpatská Svidník 5,0 5
4 Samuel Priščák BŠk Bardejov 4,0 6
5 Ivančo Domino CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 4,0 7
6 Nikolas Mikitka CZŠ sv. Juraja Svidník 4,0 8
7 TadeᚠTopor CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 4,0 9
8 Sasarák Filip CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,5 10
9 Hančák Samuel ZŠ s MŠ Bukovce 3,0 11
10 Križanovský TomᚠCZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 12
11 Sasarák Jozef CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 13
12 Haník Kristián Spojená škola Svidník 3,0 14
13 Choma Adrián ZŠ s MŠ Bukovce 2,5 15
14 Fižak Kristián ZŠ s MŠ Bukovce 2,5 16
15 Seman Pavol CZŠ sv. Juraja Svidník 2,5 17
16 Perát Marcel CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,0 18
17 Semančik Dominik CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,0 19
18 Babinský Oliver ZŠ s MŠ Bukovce 1,5  20
19 Zolotár Dávid CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 1,0 21