V piaty turnaj v predvecer M-SR v rapide prilákal 43 mládežníkov. Deti z Bukoviec nepricestovali

z dôvodu školskej akcie. Spestrením bola účas hráčov z Bardejova, ktorí si počínali vežmi dobre.

Absolútnym víazom spôsobom štart ciež sa stal Alex Marko z Košíc, ktorý porazil favoritov

Matúša Kotoru aj Samuela Sakalíka. Druhé miesto v absolútnom poradí získala Viktória

Putoráková a tretí skončil Eduard Paňko.

 

V súaži 4-členných družstiev si víazstvom vybojovalo družstvo CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov

aj celkové prvenstvo v tomto ročníku.

 

Najlepší hráči v jednotlivých kategóriách boli odmenení diplomami a sladkosami.

 

4-členné družstvá s povinnou účasou dievčaa:

1. CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov    "A"   18,5 b.   (E.Paňko, D.Ivančo, F.Sasarák, L.Volčková)

2. ZŠ s MŠ Havaj "A"                                   15,5 b.   (V.Drozd, P.Duhaň, Tomčuk, J.Jamborová)

3. Tréner Novak Bardejov                            12,5 b.   (Tokarčík, Tokarčíková, Jenčopaža)                              

 

Starší žiaci:

1. Alex Marko                                                 7,0 b.      (CZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice)

2. Eduard Paňko                                            5,5 b.      (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

3. Matúš Kotora                                             5,0 b.      (OGY Stropkov)

 

Mladší žiaci do 11 rokov

1. Maxim Marko                                             5,0 b.     (CZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice)

2. Patrik Tokarčík                                          5,0 b.     (Tréner Novak Bardejov  )    

3. Alexander Jenčopaža                                4,5 b.     (Tréner Novak Bardejov  )  

 

Žiačky

1. Viktória Putoráková                                 5,5 b.      (ZŠ Konštantínová Stropkov)

2. Laura Vočková                                         4,0 b.      (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

3. Patrícia Ducarová                                    4,0 b.      (ZŠ Komenského Svidník)

 

Body do okresných majstrovstiev:

 

Základné školy - družstvá:

Poradie

Škola

Zostava

Body

Body do OM

1 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "A" Paňko, Ivančo, F.Sasarák,Volčková 18,5 1
2 ZŠ s MŠ Havaj "A" Drozd, Duhaň, Tomčuk, Jamborová 15,5 3
3 Tréner Novak Bardejov Tokarčík, Tokarčíková, Jenčopaža 12,5 5
4 CZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice A.Marko,M.Marko 12,0 6
5 ZŠ s MŠ Havaj "B" Timko,Pavlík,Šanta 11,5 7
6 OGY Stropkov Kotora,Bujdoš,Čabala 10,5 8
7 CZŠ sv. Juraja Svidník "A" Jalčáková, Marko, Mikitková, N.Mikitka 10,5 9
8 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "B" J.Sasarák,Topor, Semančik, 9,0 10
9 ZŠ Konštantínová Stropkov Putoráková, Vojček 8,5 11
10 ZŠ Mlynská  Stropkov "A" Klučka, Babjarčík,Senaj 8,5 12
11 ZŠ 8.Mája Svidník Bujdoš,Sakalík 7,5 13
12 Komenského Svidník "A" Ducárová, Halaj 7,0 14
13 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "C" Križanovský, Senaj, 4,0 15
14 ZŠ Mlynská  Stropkov "B" Biž, Pán, Hurný 3,0 16
15 CZŠ sv. Juraja Svidník "B" Jalčák, Z.Jalčáková 3,0 17

 

Dievčatá:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Viktória Putoraková ZŠ Konštantínová Stropkov 5,5 1
2 Laura Volčková CZŠ sv. Petra a Pavla 4,0 3
3 Patrícia Ducárová ZŠ Komenského Svidník 4,0 5
4 Diana Tokarčíková Trener Novak Bardejov 3,0 6
5 Miriam Mikitková CZŠ sv. Juraja Svidník 3,0 7
6 Jenifer Jamborová ZŠ s MŠ Havaj 2,5 8
7 Miriam Jalčaková CZŠ sv. Juraja Svidník 1,5 9
8 Zuzana Jalčáková CZŠ sv. Juraja Svidník 1,5 10

 

Starší chlapci 1998 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Alex Marko CZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice 7,0 1
2 Eduard Paňko CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 5,5 3
3 Matúš Kotora OGY Stropkov 5,0 5
4 Dominik Ivančo CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 5,0 6
5 Peter Duhaň ZŠsMŠ Havaj 5,0 7
6 Samuel Sakalik 8. mája Svidník 4,5 8
7 Norbert Čabala OGY Stropkov 4,5 9
8 Vladimír Drozd ZŠsMŠ Havaj 4,0 10
9 Filip Sasarák CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 4,0 11
10 Branislav Tomčuk ZŠsMŠ Havaj 4,0 12
11 Branislav Šanta ZŠsMŠ Havaj 4,0 13
12 Marián Pavlík ZŠsMŠ Havaj 4,0 14
13 Adam Senaj ZŠ Mlynská Stropkov 4,0 15
14 Dominik Semančík CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 16
15 Šimon Timko ZŠsMŠ Havaj 3,0 17
16 Thomas Bujdoš 8. mája Svidník 3,0 18
17 Peter Halaj ZŠ Komenského Svidník 3,0 19
18 TadeᚠTopor CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 20
19 Patrik Babjarčík ZŠ Mlynská Stropkov 2,0 21
20 TomᚠKrižanovský CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,0 22
21 Aurel Senaj CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,0 23
22 Jakub Pán ZŠ Mlynská Stropkov 1,0 24
23 Adam Bujdoš OGY Stropkov 1,0 25
24 Šimon Gido OGY Stropkov 0,0 26

 

Mladší chlapci 2003 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Maxim Marko CZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice 5,0 1
2 Patrik Tokarčík Tréner Novak Bardejov 5,0 3
3 Alexander Jenčopaža Tréner Novak Bardejov 4,5 5
4 Sasarák Jozef CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 6
5 Marko Daňo CZŠ sv. Juraja Svidník 3,0 7
6 Nikolas Mikitka CZŠ sv. Juraja Svidník 3,0 8
7 Radko Vojček ZŠ Konštantínová Stropkov 3,0 9
8 Lukaš Klučka ZŠ Mlynská Stropkov 2,5 10
9 Jakub Biž ZŠ Mlynská Stropkov 2,0 11
10 Jakub Jalčák CZŠ sv. Juraja Svidník 1,5 12
11 Marek Hurný ZŠ Mlynská Stropkov 0,0 13