Školským kolom obvodu Stropkov odštartoval nový seriál okresných majstrovstiev Stropkova v šachu mládeže. Turnaj sa uskutočnil 27.10. v priestoroch Kaštieža Stropkov.

Do turnaja sa prezentovalo 31 chlapcov, 9 dievčat a 7 stredoškolákov. Hralo sa na sedem kôl a každá partia v časovom limite 2x15 minút.

Turnaj chlapcov s plným počtom bodov vyhral Eduard Paňko. Podobne sa darilo aj Laure Vočkovej medzi dievčatami.

Stredoškoláci boli zastúpení najmenším počtom a najlepšia partia prišla v poslednom kole medzi Radoslavom Paňkom a Matúšom Kotorom. Prvý menovaný zvíazil, keď získal pešiaka aj pozičnú prevahu.

 

V súaži 4-členných družstiev prvenstvo vybojovali žiaci CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov.

 

Najlepší traja boli odmenení diplomami a medailami a postupom na krajské kolo.

 

4-členné družstvá s povinnou účasou dievčaa:

1. CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov       24,5 b.   (Paňko, Ivančo, Sasarák J., Volčková)

2. ZŠ s MŠ Havaj                                        19,0 b.   (Duhaň, Živčák, Drozd, Zelinková)        

3. ZŠ s MŠ Bukovce                                   16,5 b.   (Homza, Janočková, Eštok, Choma)                                                                     

 

Starší chlapci:

1. Eduard Paňko                                        7,0 b.    (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

2. Dominik Ivančo                                         5,5 b.     (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

3. Šimon Šmilňák                                         5,0 b.     (ZŠ Mlynská Stropkov)

 

Mladší chlapci do 11 rokov

1. Jozef Sasarák                                        5,0 b.    (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

2. Jakub Biž                                                   4,0 b      (ZŠ Mlynská Stropkov)          

3. Adrián Choma                                          3,5 b.     (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

 

Dievčatá

1. Laura Volčková                                      7,0 b.    (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

2. Lucia Zelinková                                         5,0 b.    (ZŠ s MŠ Havaj)

3. Monika Janočková                                    4,5 b.    (ZŠ s MŠ Bukovce)

 

Body do okresných majstrovstiev:

 

Základné školy - družstvá:

Poradie

Škola

Zostava

Body

Body do OM

1 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "A" Paňko, Ivančo, Sasarák J., Volčková 24,5 1
2 ZŠ s MŠ Havaj "A" Duhaň, Živčák, Drozd, Zelinková 19,0 3
3 ZŠ s MŠ Bukovce "A" Homza, Eštok, Choma, Janočková 16,5 5
4 ZŠ Mlynská  Stropkov "A" Šmilňák, Biž, Litecký, 13,5 6
5 ZŠ s MŠ Havaj "B" Andrejco, Gramata, Pavlíková, Drozdová 13,5 7
6 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "B" Sasarák, Križanovský, Topor 11,5 8
7 ZŠ Mlynská  Stropkov "B" Gonos, Jaselský, Slivka 10,5 9
8 ZŠ s MŠ Bukovce "B" Babinský, Fižak, Zajacová, Kocáková 10,0 10
9 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "C" Kizák, Semančík, Michlík 9,0 11
10 ZŠ Mlynská  Stropkov "C" Pán, Baško, Bešeni 8,0 12
11 ZŠ s MŠ Havaj "C" Živčáková, Olearníková 5,0 13
12 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "D" Lukáč, Holík 3,5 14

 

Žiačky:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Volčková Laura CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 7,0 1
2 Lucia Zelinková ZŠ s MŠ Havaj 5,0 3
3 Monika Janočková ZŠ s MŠ Bukovce 4,5 5
4 Petronela Pavlíková ZŠ s MŠ Havaj 4,0 6
5 Dominika Zajacová ZŠ s MŠ Bukovce 3,5 7
6 Terézia Drozdová ZŠ s MŠ Havaj 3,5 8
7 Katrin Živčáková ZŠ s MŠ Havaj 2,5 9
8 Viktória Oleárniková ZŠ s MŠ Havaj 2,5 10
9 Daniela Kocáková ZŠ s MŠ Bukovce 1,5 11

 

Chlapci 2003 a starší:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Eduard Paňko CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 7,0 1
2 Ivančo Domino CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 5,5 3
3 Šimon Šmilňák ZŠ Mlynská Stropkov 5,0 5
4 Peter Duhaň ZŠ s MŠ Havaj 5,0 6
5 Rastislav Homza ZŠ s MŠ Bukovce 5,0 7
6 Marián Živčák ZŠ s MŠ Havaj 5,0 8
7 Maroš Litecký ZŠ Mlynská Stropkov 4,5 9
8 Vladimír Drozd ZŠsMŠ Havaj 4,0 10
9 Sasarák Filip CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 4,0 11
10 Križanovský TomᚠCZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 4,0 12
11 TadeᚠTopor CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,5 13
12 Vladimír Andrejco ZŠ s MŠ Havaj 3,5 14
13 Ján Gonos ZŠ Mlynská Stropkov 3,5 15
14 Daniel Jaselský ZŠ Mlynská Stropkov 3,5 16
15 Milan Eštok ZŠ s MŠ Bukovce 3,5 17
16 Dávid Slivka ZŠ Mlynská Stropkov 3,5 18
17 Jakub Pán ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 19
18 Semančik Dominik CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 20
19 Baško Richard ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 21
20 Marek Gramata ZŠ s MŠ Havaj 2,5 22
21 Oliver Babinský ZŠ s MŠ Bukovce 2,5 23
22 Kristián Fižak ZŠ s MŠ Bukovce 2,5 24
23 Martin Kimák ZŠ Mlynská Stropkov 2,0 25
24 Dávid Bešeni ZŠ Mlynská Stropkov 1,5 26

 

Chlapci 2004 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Jozef Sasarák CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 5,0 1
2 Jakub Biž ZŠ Mlynská Stropkov 4,0 3
3 Adrián Choma ZŠ s MŠ Bukovce 3,5 5
4 Boris Kizák CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 6
5 Dávid Michlík CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 7
6 Samuel Lukáč CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,0 8
7 Filip Holík CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 1,5 9