Postupovým kolom odštartovali okresné mastrovstvá jednotlivcov a 4-členných družstiev v šachu.

Turnaj sa uskutočnil 18.11. v priestoroch bývalého polície na ulici Šarišská Stropkov.

Do turnaja sa prezentovalo 29 chlapcov, 6 dievčat ZŠ a sedem  stredoškolákov.

Hralo sa na sedem kôl a každá partia v časovom limite 2x15 minút + 3s za ťah.

Turnaj ZŠ vyhral jediný ratingovaný hráč Eduard Paňko. Kategóriu dievčat pri neúčasti dievčat z CZŠ

vyhrala Daniela Kocáková a medzi mladšími chlapcami sa najviac darilo Radkovi Vojčekovi.

Prví traja v kategóriách si vybojovali postup na krajské kolo.

 

V súťaži 4-členných družstiev prvenstvo vybojovali žiaci CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov.

 

4-členné družstvá s povinnou účasťou dievčaťa:

1. CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "A"   18,0 b.   (Paňko, F.Sasarák, M.Perát)

2. ZŠ s MŠ Bukovce                                       15,5 b.   (Choma N., Choma A. Harvilko, Kocáková)     

3. ZŠ s MŠ Havaj                                             14,5 b.  (Závacký, Kuzma, Sitár, Andrejcová)                                                                

 

Starší chlapci:

1. Eduard Paňko                                        7,0 b.    (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

2. Filip Sasarák                                            6,0 b.    (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

3. Jakub Biľ                                                   5,0 b.    (ZŠ Mlynská)

 

Mladší chlapci do 11 rokov

1. Radko Vojček                                           4,0 b.     (ZŠ Konštantínová Stropkov)

2. Nikolas Choma                                         3,5 b.     (ZŠ s MŠ Bukovce) 

3. Patrik Sitár                                                 3,0 b.    (ZŠ s MŠ Havaj)

 

Dievčatá

1. Daniela Kocáková                                  4,5 b.    (ZŠ s MŠ Bukovce)

2. Bibiána Andrejcová                                   4,0 b.    (ZŠ s MŠ Havaj)

3. Mária Barbora Kuzmová                           2,5 b.    (ZŠ s MŠ Havaj)

 

Dorastenci

1. Adrián Mikitka                                         6,0 b.    (Obchodná akadémia Svidník)

2. Matúš Kotora                                             5,0 b.    (OGY Stropkov)

3. Andrej Mikula                                             4,0 b.    (Gymnázium Stropkov)

 

Stredné školy:

Za okres Stropkov potupujú: Kotora, Čabala, Bujdoš

Z okresu Svidník postupujú: Mikitka, Mikula, Štapinský