Konečné poradie MO Stropkov 2009/2010

 

4-členné družstvá:

Poradie

Družstvo

 

Kat. 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo

5.kolo

6.kolo

3  najlepšie

1 ZŠ Mlynská "A" majstri okresu Stropkov   3 3 1 1 3 1 3
2 KK Bosco Bardejov "A"     1 1 8 * * 3 5
3 ZŠ Bukovce "A"     5 9 3 3 1 7 7
4 Reálne Gymnázium Stropkov     7 8 * 5 5 6 16
5 CZŠ sv. Juraja Svidník "A"     10 * 6 6 6 5 17
6 ŠK Svidník     6 5 * 8 * * 19
7 ZŠ Havaj     8 7 5 7 7 * 19
8 ZŠ Mlynská "B"     11 12 7 11 9 9 25
9 ZŠ Kolbovce     12 11 9 9 10 8 26
10 CZŠ sv. Petra a Pavla     14 10 10 10 8 10 28
11 ZŠ Mlynská "C"     13 * 11 * 11 * 35
12 KK Bosco Bardejov "B"     9 6 * * * *  
13 ZŠ Mlynská "D"     15 * * * * *  
14 CZŠ sv. Juraja Svidník "B"     16 * * * * *  
15 ZŠ Bukovce "B"     * * 12 * * *  

 

Žiačky:

Poradie

Meno

Škola

Kat. 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo

6.kolo

3 najlepšie

1 Alexandra Tejová KK Bosco Bardejov   * 3 * 1 1 1 3
2 Andrea Drotárová Reálne Gymnázium Stropkov   10 5 * 8 3 6 14
3 Kristína Šmajdová ZŠ Bukovce   15 11 1 7 7 11 15
4 Zuzana Drotárová Reálne Gymnázium Stropkov   9 12 * 3 9 3 15
5 Štefánia Bučková ZŠ Bukovce   6 8 3 6 10 10 15
6 Dominika Ferková KK Bosco Bardejov   8 6 5 * * 5 16
7 Iveta Drotárová Reálne Gymnázium Stropkov   7 7 * 5 5 8 17
8 Viktória Bučková ZŠ Bukovce   11 9 6 11 8 9 23
9 Daniela Čurová ZŠ Mlynská Stropkov   14 10 7 9 13 7 23
10 Petra Grundzová ZŠ Havaj   12 14 8 10 6 * 24
11 Ivana Jacečková ZŠ Havaj   16 13 10 12 11 * 33
12 Veronika Olearníková ZŠ Kolbovce   19 * 11 14 14 13 38
13 Amália Rodáková CZŠ sv. Juraja Svidník   18 * 9 * * 12 39
14 Miriam Mikitková CZŠ sv. Juraja Svidník   17 * * 13 12 * 42
15 Denisa Hudáková ZŠ Kolbovce   20 15 * * * 14 49
16 Antónia Chovancová KK Bosco Bardejov   1 * * * * *  
17 Viktória Sikorčinová KK Bosco Bardejov   * 1 * * * *  
18 Veronika Poláková KK Bosco Bardejov   5 * * * * *  
19 Eva Poláková KK Bosco Bardejov   3 * * * * *  
20 Katarína Petrišáková KK Bosco Bardejov   13 * * * * *  
21 Jaroslava Čaklošová ZŠ Bukovce   * * 12 * * *  

 

Žiaci 1994 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Kat. 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo

5.kolo

6.kolo

3 najlepšie

1 Dávid Kosť ZŠ Konštantínova   1 5 1 5 1 3 3
2 Igor Vaňuga Svidník   8 6 3 3 5 1 7
3 Michal Zdravecký Spojená škola Svidník   5 7 * * 3 * 15
4 Samuel Sakalík 8. mája Svidník   7 8 * 1 * * 16
5 Peter Kuľbaga ZŠ Mlynská   11 11 5 7 6 6 17
6 Radoslav Paňko CZŠ sv. Petra a Pavla   12 9 6 6 7 * 19
7 Tibor Ďuk ZŠ Bukovce   9 * 9 8 8 15 25
8 Adam Krehlík ZŠ Mlynská   14 * 11 * 11 5 27
9 Richard Sakara ZŠ Mlynská   13 * 7 15 14 9 29
10 Marek Blanár ZŠ Bukovce   18 * 14 9 13 7 29
11 Michal Grundza ZŠ Havaj   10 10 13 10 15 * 30
12 Patrik Dovičák ZŠ Kolbovce   * * 17 12 10 8 30
13 Samuel Bičej ZŠ Mlynská   23 12 8 * 16 11 31
14 Kristián Babuščák ZŠ Havaj   20 13 10 11 17 * 34
16 Matúš Biľ ZŠ Mlynská   16 * 12 14 12 10 34
17 Maroš Čontoš ZŠ Kolbovce   21 17 15 13 * 13 41
18 Milan Kasarda ZŠ Kolbovce   22 16 18 16 19 14 46
19 Daniel Fečko ZŠ Kolbovce   * 18 16 18 18 * 52
20 Stanislav Polák KK Bosco Bardejov   3 1 * * * *  
21 Maroš Miľo ZŠ Mlynská   6 15 * * * *  
22 Peter Bičej ZŠ Mlynská   17 14 * * * *  
23 Peter Špak CZŠ sv. Juraja Svidník   15 * * 17 * *  
24 Teodor Holtman KK Bosco Bardejov   * 3 * * * *  
25 Patrik Bodnár CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov   * 19 * * * *  
26 Matej Bičej ZŠ Mlynská   19 * * * * *  
27 TomᚠŠott CZŠ sv. Juraja Svidník   * * * * 9 12  
28 Erik Široký Gymnázium   * * * * * 16  

 

Žiaci 1999 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

  1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo

5.kolo

6.kolo

3 najlepšie

1 Richard Volčko KK Bosco Bardejov   1 6 1 * * 1 3
2 Matúš Kotora ZŠ Mlynská   3 5 3 1 1 3 5
3 Adrián Mikitka CZŠ sv. Juraja Svidník   5 3 5 3 3 5 9
4 Eduard Paňko CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov   6 7 7 5 5 7 16
5 Patrik Gajdoš ZŠ Mlynská   7 * 6 6 10 * 19
6 Rastislav Daňo CZŠ sv. Juraja Svidník   10 * 8 8 8 6 24
7 Maroš Homza CZŠ sv. Juraja Svidník   11 * 10 7 7 9 24
8 TomᚠKrižanovský CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov   * * * 9 6 10 25
9 Michal Kasarda ZŠ Mlynská   8 * 9 * 9 8 26
10 Martin Uličný KK Bosco Bardejov   * 1 * * * *  
11 Samuel Rim CZŠ sv. Juraja Svidník   9 * * * * *  
12 Peter Dyľ ZŠ Mlynská   12 * * * * *  
13 Gregor Mydla CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov   * * * 10 * *  

 

Dorastenci:

Poradie

Meno

Škola

Kat. 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo

6.kolo

3 najlepšie

1 Marek Kosť Gymnázium Stropkov   1 3 1 2 1 1 3
2 Anna Dyľová Gymnázium Stropkov   6 3 * 2 3 2 8
3 Kamil Butala Gymnázium Stropkov   3 3 5 5 5 6 11
4 Terézia Paňková Gymnázium Stropkov   5 6 3 6 6 5 13