Zaujímavé rozhovory, videá, ...

 

Partia ako ľudský život - GM J.Markoš

Výroky o šachu - WEB KŠN BA

Pálenica B.Filana s IM Evou Repkovou, Pálenica B.Filana s GM J.Markošom

Počítač mení šach. A šach mení ľudí

 

Čo dokáže 6 ročné dieťa? Napríklad vyhrať v simultánke s klubovými hráčmi 9,5 : 2,5.  Jutta Hempel,  video z roku 1967 

 

Judit Polgar - článok, sport.pravda.sk, 30.12.2014,

 

Susan Polgar - My brilliant brain,

 

Šachový skladateľ - Bedrich Formánek, zaujímavý rozhovor

 

Ján Markoš - Rozhovory 1,   2,   3

 

Medzinárodný deň šachu, relácia1, relácia2, relácia3, relácia4, relácia5

Analýza Peter Michalík - Ľubomír Ftáčnik, po ich vzájomnom zápase (Angelus SL - Slovan BA, 22.11.2014)