ŠK Stropkov + Svidník
ŠK Stropkov + Svidník


Aj tento rok sa chceme uchádzať o Vaše finančné príspevky, z ktorých môžeme financovať naše aktivity. Ak chcete podporiť činnosť nášho klubu, darujte nám 2% z Vašej dane. Ďakujeme.

Majstrovstvá okresu Stropkov 2023/2024

termíny budú priebežne dopĺňané
1. kolo, 22.09.2023,ZŠ výsledky,ZŠ dievčatá,SŠ výsledky,OM kategórie,
2. kolo, 13.11.2023,ZŠ výsledky,SŠ výsledky,OM kategórie,foto...,
3. kolo, 26.1.2024,ZŠ výsledky,SŠ výsledky,OM kategórie,foto...
4. kolo, 8.3.2024,ZŠ výsledky,SŠ výsledky,OM kategórie,foto...
5. kolo, 26.4.2024,ZŠ výsledky,SŠ výsledky,OM kategórie,foto...
6. kolo, #,OM kategórie,
Majstri okresu: družstvá - ----, ml. žiačky - ----, st. žiačky - ----, ml. žiaci - ----, st. žiaci - ----

Majstrovstvá okresu Stropkov 2022/2023

termíny budú priebežne dopĺňané
1. kolo, 16.09.2022,ZŠ výsledky,SŠ výsledky,OM kategórie,foto...
2. kolo, 21.10.2022 ,ZŠ výsledky,SŠ výsledky,OM kategórie,foto...,
3. kolo, 09.12.2022 ,ZŠ výsledky,SŠ výsledky,OM kategórie,
4. kolo, 17.02.2023 ,ZŠ výsledky,SŠ výsledky,OM kategórie,
5. kolo, 03.04.2023,ZŠ výsledky,SŠ výsledky,OM kategórie,foto...
6. kolo, 25.05.2023, ZŠ výsledky, SŠ výsledky,OM kategórie,Poradie,
Majstri okresu: družstvá - CZŠ sv.Petra a Pavla, ml. žiačky - ----, st. žiačky - Eva Polačková, ml. žiaci - Michal Palej, st. žiaci - David Demjan

Majstrovstvá okresu Stropkov 2021/2022

termíny budú priebežne dopĺňané
1. kolo, 24.09.2021,ZŠ výsledky,OM kategórie,foto...
2. kolo, 25.03.2022 ,ZŠ výsledky,OM kategórie,foto...,
3. kolo, 22.04.2022 ,ZŠ výsledky,OM kategórie,foto...
4. kolo, 13.05.2022 ,ZŠ výsledky,OM kategórie,
5. kolo, 10.06.2022,ZŠ výsledky,OM kategórie,
6. kolo, 00.00.2022,
Majstri okresu: družstvá - CZŠ sv.Petra a Pavla, ml. žiačky - ----, st. žiačky - Eva Polačková, ml. žiaci - Martin Tirko, st. žiaci - David Demjan

Majstrovstvá okresu Stropkov 2020/2021

termíny budú priebežne dopĺňané
1. kolo, 14.11.2020, ON-LINE,ZŠ výsledky,OM kategórie,
2. kolo, 19.12.2020, ON-LINE,ZŠ výsledky,OM kategórie,
3. kolo, 30.01.2021 ON-LINE,ZŠ výsledky,OM kategórie,
4. kolo, 13.03.2021 On-line,ZŠ výsledky,OM kategórie,
5. kolo, 18.06.2021,ZŠ výsledky,Poradie,foto...
6. kolo, 00.00.0000,
Majstri okresu: družstvá - ZŠ Konštantínova Stropkov, ml. žiačky - Kristína Tirková, st. žiačky - Eva Polačková, ml. žiaci - Martin Tirko, st. žiaci - David Demjan

Majstrovstvá okresu Stropkov 2019/2020

termíny budú priebežne dopĺňané
1. kolo, 25.10.2019,ZŠ výsledky,ZŠ dievčatá,SŠ výsledky,foto...
2. kolo, 31.01.2020,ZŠ výsledky,OM kategórie,foto...,
3. kolo, 28.02.2020,ZŠ výsledky,OM kategórie,foto...
4. kolo, 00.00.0000,
5. kolo, 00.00.0000,
6. kolo, 00.00.0000,
Majstri okresu: družstvá - ----, ml. žiačky - ----, st. žiačky - ----, ml. žiaci - ----, st. žiaci - ----

Majstrovstvá okresu Stropkov 2018/2019

termíny budú priebežne dopĺňané
1. kolo, 26. 10. 2018,ZŠ výsledky,ZŠ dievčatá,SŠ výsledky,OM kategórie,foto...
2. kolo, 15. 02. 2019,ZŠ výsledky,OM kategórie,foto...,
3. kolo, 15.03.2019,ZŠ výsledky,OM kategórie,foto...
4. kolo, 12.04.2019,ZŠ výsledky,OM kategórie,foto...
5. kolo, 17.05.2019,ZŠ výsledky,OM kategórie,foto...
6. kolo, 00.00.0000,
Majstri okresu: družstvá - CZŠ sv.Petra a Pavla Stropkov, ml. žiačky - Eva Polačková, st. žiačky - Eva Polačková, ml. žiaci - David Demjan, st. žiaci - Jozef Sasarák, dorastenci - Eduard Paňko

Majstrovstvá okresu Stropkov 2017/2018

termíny budú priebežne dopĺňané
1. kolo, 20. 10. 2017,ZŠ výsledky,ZŠ dievčatá,SŠ výsledky,OM kategórie,
2. kolo, 26.01.2018,ZŠ výsledky,OM kategórie,foto...,
3. kolo, 23.03.2018,ZŠ výsledky,OM kategórie,foto...
4. kolo, 27.04.2018,ZŠ výsledky,OM kategórie,
5. kolo, 18.05.2018,ZŠ výsledky,OM kategórie,Poradie,foto...
6. kolo, 00.00.0000,
Majstri okresu: družstvá - ZŠ s MŠ Havaj, ml. žiačky - Eva Polačková, st. žiačky - Mária Barbora Kuzmová, ml. žiaci - Tobias Kľocek, st. žiaci - Jozef Sasarák

(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník    Aktualizácia:15.04.2024