ŠK Stropkov + Svidník
ŠK Stropkov + Svidník


Aj tento rok sa chceme uchádzať o Vaše finančné príspevky, z ktorých môžeme financovať naše aktivity. Ak chcete podporiť činnosť nášho klubu, darujte nám 2% z Vašej dane. Ďakujeme.
OM Svidník sa v šk. roku 2017/2018 nekonala

(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník    Aktualizácia:25.03.2019